Za zgodą autora zdjęć, Pana Radosława Zielezińskiego, opublikowałem  fotografie dokumentujące stan starego cmentarza w 2011 roku. 

« z 68 »