Nazwiska sulmierzyczan walczących w powstaniu styczniowym 1863-64.

  1. por. Konstanty Mazurek urodzony w Sulmierzycach 18.09.1841 i tam zmarły 18.12. 1935 r.
  2. Błeszczyński Bonawentura, właściciel ziemski.
  3. Machnik Wincenty, 21 lat, robotnik dniówkowy.
  4. Konieczny Władysław, 24 lata, krawiec
  5. Wolniewicz Jan, syn gospodarski.
  6. Nawrocki Jan, syn gospodarski.
  7. Nawrocki Tadeusz, syn gospodarski.
  8. Czermiński, nauczyciel, za udział w powstaniu został aresztowany pod wrześnią.
  9. Michał Nawrocki, kleryk z Sulmierzyc, w powstaniu został ciężko ranny.