Obecny obrys granic cmentarza o pow. 0,6 ha.

Właściciele gruntów od których kościół odkupił w 1887 r. tzw. przydziałki:

  1. Hempowicz Franciszek 17 prętów kw. tj. ok.240 m2.
  2. Laudowicz Ignacy 16 i 3/4 pręta kw. tj. ok. 237 m2.
  3. Garyantesiewicz Jan 16 prętów kw. tj. ok. 226 m2.
  4. Laudowicz Stanisław 15 i 1/3 pręta kw. tj. ok. 217 m2.
  5. Długiewicz Michał 14 i 1/5 pręta kw. tj. ok. 201 m2.
  6. Ziemia probostwa 88 prętów tj. ok. 1244 m2.

Razem dokupiono ok. 2365 m 2. Ksiądz Piotr Wierzbicki pisze, że „kawałki odkupiono i zapłacono za nie 260 marek, a rolę proboszczowską oszacowano na 200 marek”. Odnośnie ogrodzenia nowo nabytej ziemi w dniu 13 czerwca 1890 r. proboszcz pisze „…donosimy uniżenie , że mur dookoła cmentarza tutejszego już jest całkiem skończony. Brak jest tylko bramy żelaznej, która również w krótkim czasie będzie wykończona”.

Aktualna fotografia cmentarza z przybliżonym obrysem granic.