W tym serwisie pojawiać się będą informacje dotyczące udziału sulmierzyczan w ruchach narodowowyzwoleńczych i działaniach wojennych.