BANASIEWICZ TEODOR

ANDRZEJ MATYBA 2011

? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

..., FRANCISZKA

oo LAURENTY MIAZGA


dzieci:TOMASZ


BANASIEWICZ, ANTONI

* 1799-06-03 SULMIERZYCE, Chrzestni: TRAWIŃSKI WALENTY, SOSIŃSKA TERESA

oo 1827 SULMIERZYCE BARBARA PACIESZYŃSKA


Ojciec:CHRYZOSTOM BANASIEWICZ

Matka:MAŁGORZATA KONIECZNA [SZYMAŃSKA]

dzieci:JAN


BANASIEWICZ, BARTŁOMIEJ

oo 1756-02-02 SULMIERZYCE AGNIESZKA SOSIŃSKA


dzieci:CHRYZOSTOM


BANASIEWICZ, CHRYZOSTOM

* 1763-08-29 SULMIERZYCE

oo 1790-02-01 SULMIERZYCE MAŁGORZATA KONIECZNA [SZYMAŃSKA]


Ojciec:BARTŁOMIEJ BANASIEWICZ

Matka:AGNIESZKA SOSIŃSKA

dzieci:ANTONI


BANASIEWICZ, JAN

GOSPODARZ, * 1843 SULMIERZYCE, + 1925-12-06 SULMIERZYCE

oo 1891-11-29 SULMIERZYCE MICHALINA MIAZGA


Ojciec:ANTONI BANASIEWICZ

Matka:BARBARA PACIESZYŃSKA

dzieci:TEODOR


BANASIEWICZ, TEODOR

KATOLICKIE, * 1899-11-08 SULMIERZYCE, + 1940-04-04 KATYN
Teodor Banasiewicz urodził się 8 listopada 1899 roku w Sulmierzycach. Był synem Jana i Michaliny z Miazgów. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku. Ukończył średnią Szkołę Handlową w Ostrowie Wielkopolskim i kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Poznaniu. Przydzielony został do kadry oficerskiej Okręgu Korpusu nr VII. Legitymował się stopniem podporucznika rezerwy piechoty Wojska Polskiego. W okresie międzywojennym Teodor Banasiewicz mieszkał przy ulicy Żwirki w Ostrowie i pracował jako urzędnik w Fabryce Wagon. Był wiceprezesem klubu sportowego Ostrovia. Wraz z żoną Leokadią dochował się dwóch córek: Marii i Zdzisławy. Miały cztery i dwa lata, kiedy tuż przed wybuchem II wojny światowej został zmobilizowany i wziął udział w kampanii wrześniowej. Wzięty do niewoli przez Sowietów, został osadzony w obozie w Kozielsku. Oczekująca w Ostrowie na jego powrót z frontu rodzina o jego losie dowiedziała się dopiero w grudniu, kiedy nadszedł list. Pisał w nim, że w obozie jest bardzo zimno, że prosi o ciepłe rzeczy i że są z nim dwaj adwokaci, mieszkańcy Ostrowa. Jak się później okazało, był to ostatni znak życia od niego. Wiosną 1940 roku został zamordowany w lesie katyńskim. Figuruje na liście wywózkowej z dnia 2 kwietnia. Po wojnie Leokadia długo poszukiwała męża przez Polski i Międzynarodowy Czerwony Krzyż, ale nie było go na żadnej liście ofiar. Zmarła w 1973 roku. Dopiero w 1979 roku córka Zdzisława natrafiła na wydaną na Zachodzie książkę Adama Moszyńskiego z nazwiskami ofiar z Katynia. Na liście po raz pierwszy zobaczyła nazwisko swojego ojca. W kwietniu 1990 roku pojechała po raz pierwszy do Katynia. Pięć lat później uczestniczyła w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod przyszły cmentarz wojenny (został otwarty w 2000 roku). Teodor Banasiewicz upamiętniony został na tablicy przytwierdzonej do głazu umieszczonego przed siedzibą klubu sportowego Ostrovia w 1984 roku. Jego nazwisko figuruje również na tablicy w kościele Ojców Dominikanów w Poznaniu. W listopadzie 2007 roku został pośmiertnie awansowany do stopnia porucznika. W maju 2018 roku jego imię nadano Dębom Pamięci, rosnącym przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.

Źródła: Ppor. rez. Teodor BANASIEWICZ s. Jana i Michaliny z Miazgów, ur. 8 XI 1899 w Sulmierzycach k. Ostrowa Wlkp. Urzędnik PKP, wiceprezes klubu sport. ,,Ostrovia". Uczestnik wojny 1918-1921, powstaniec wlkp. Absolwent średniej szkoły handlowej w Ostrowie i kursu w SPRPiech. nr 7 w Poznaniu, przydzielony do kadry OK VII. Mieszkał w Ostrowie Wlkp. i tam pracował w fabryce ,,Wagon". Żonaty, miał córki Zdzisławę i Marię.
ŹRÓDŁAO: https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/891
Uczestnik kampanii wrześniowej 1939,
Uczestnik powstania wielkopolskiego 1918-1919,
Uczestnik wojny polsko - bolszewickiej 1919-1921
W kampanii wrześniowej wzięty do niewoli przez Sowietów, osadzony w Kozielsku. Został zamordowany wiosną 1940 w lesie katyńskim. Figuruje na liście wywózkowej L.W. z 2 04 1940.

Teodor Banasiewicz upamiętniony został na tablicy przytwierdzonej do głazu. Pomnik ufundował klub KKS "Ostrovia" w 1984. Również na tablicy w kościele Ojców Dominikanów w Poznaniu[2
Mieszkał w Ostrowie Wlkp. i tam pracował w fabryce „Wagon”. Żonaty z Leokadią[2], miał córki Zdzisławę i Marię

Ojciec:JAN BANASIEWICZ

Matka:MICHALINA MIAZGA


GIBASIEWICZ, AGNIESZKA

* od 1764 SULMIERZYCE

oo SEBASTIAN LAUDOWICZ


dzieci:AGNIESZKA


KLIMKIEWICZ, URSZULA

oo 1777-02-27 SULMIERZYCE JÓZEF SOSIŃSKI


dzieci:MARIA


KONIECZNA [SZYMAŃSKA], MAŁGORZATA

* 1767-02-21 SULMIERZYCE

oo 1790-02-01 SULMIERZYCE CHRYZOSTOM BANASIEWICZ


Ojciec:JÓZEF KONIECZNY

Matka:JADWIGA KOZICH (GÓRKA) (GÓRCZYŃSKA)

dzieci:ANTONI


KONIECZNA, FRANCISZKA

oo MATEUSZ OLESZYŃSKI


dzieci:ADALBERT


KONIECZNY, JÓZEF

oo JADWIGA KOZICH (GÓRKA) (GÓRCZYŃSKA)


dzieci:MAŁGORZATA


KOZICH (GÓRKA) (GÓRCZYŃSKA), JADWIGA

GORCZYŃSKA, GÓRSKA, GÓRKA

oo JÓZEF KONIECZNY


dzieci:MAŁGORZATA


LAUDOWICZ, AGNIESZKA

* 1787-04-11 SULMIERZYCE

oo 1806-02-03 SULMIERZYCE FRANCISZEK PACIESZYŃSKI


Ojciec:SEBASTIAN LAUDOWICZ

Matka:AGNIESZKA GIBASIEWICZ

dzieci:BARBARA


LAUDOWICZ, SEBASTIAN

CECH, * 1755-01-22 SULMIERZYCE

oo AGNIESZKA GIBASIEWICZ


dzieci:AGNIESZKA


MIAZGA, LAURENTY

oo FRANCISZKA ...


dzieci:TOMASZ


MIAZGA, ŁUKASZ

GOSPODARZ, * 1815-10-12 SULMIERZYCE

oo 1850-09-08 SULMIERZYCE ELEONORA OLESZYŃSKA


Ojciec:TOMASZ MIAZGA/ MIAŻDŻYŃSKI/

Matka:MARIA SOSIŃSKA

dzieci:MICHALINA


MIAZGA, MICHALINA

* 1852 SULMIERZYCE, + 1932-02-29 SULMIERZYCE

oo 1891-11-29 SULMIERZYCE JAN BANASIEWICZ


Ojciec:ŁUKASZ MIAZGA

Matka:ELEONORA OLESZYŃSKA

dzieci:TEODOR


MIAZGA/ MIAŻDŻYŃSKI/, TOMASZ

* 1771

oo 1801-02-02 SULMIERZYCE MARIA SOSIŃSKA


Ojciec:LAURENTY MIAZGA

Matka:FRANCISZKA ...

dzieci:ŁUKASZ


MORAWSKA, KLARA


CHRZESTNA STANKIEWICZA MATEUSZA, KSIĘDZA UR.1773 R.

oo BARTŁOMIEJ PACIESZYŃSKI


dzieci:FRANCISZEK


OLESZYŃSKA, ELEONORA

* 1830-03-04 SULMIERZYCE

oo 1850-09-08 SULMIERZYCE ŁUKASZ MIAZGA


Ojciec:ADALBERT OLESZYŃSKI

Matka:ANTONINA SOSIŃSKA

dzieci:MICHALINA


OLESZYŃSKI, ADALBERT

* 1787 SULMIERZYCE

oo 1811-01-29 SULMIERZYCE ANTONINA SOSIŃSKA


Ojciec:MATEUSZ OLESZYŃSKI

Matka:FRANCISZKA KONIECZNA

dzieci:ELEONORA


OLESZYŃSKI, MATEUSZ

oo FRANCISZKA KONIECZNA


dzieci:ADALBERT


PACIESZYŃSKA, BARBARA

* 1806-11-28 SULMIERZYCE

oo 1827 SULMIERZYCE ANTONI BANASIEWICZ


Ojciec:FRANCISZEK PACIESZYŃSKI

Matka:AGNIESZKA LAUDOWICZ

dzieci:JAN


PACIESZYŃSKI, BARTŁOMIEJ

oo KLARA MORAWSKA


dzieci:FRANCISZEK


PACIESZYŃSKI, FRANCISZEK

* od 1772 SULMIERZYCE

oo 1806-02-03 SULMIERZYCE AGNIESZKA LAUDOWICZ


Ojciec:BARTŁOMIEJ PACIESZYŃSKI

Matka:KLARA MORAWSKA

dzieci:BARBARA


PIEKIEŁEK, MARIANNA

oo 1775-01-15 CHRUSZCZYNY LAURENTY SOSIŃSKI


dzieci:ANTONINA


SOSIŃSKA, AGNIESZKA

oo 1756-02-02 SULMIERZYCE BARTŁOMIEJ BANASIEWICZ


dzieci:CHRYZOSTOM


SOSIŃSKA, ANTONINA

* 1793-06-13 SULMIERZYCE

oo 1811-01-29 SULMIERZYCE ADALBERT OLESZYŃSKI


Ojciec:LAURENTY SOSIŃSKI

Matka:MARIANNA PIEKIEŁEK

dzieci:ELEONORA


SOSIŃSKA, MARIA

* 1783 SULMIERZYCE

oo 1801-02-02 SULMIERZYCE TOMASZ MIAZGA/ MIAŻDŻYŃSKI/


Ojciec:JÓZEF SOSIŃSKI

Matka:URSZULA KLIMKIEWICZ

dzieci:ŁUKASZ


SOSIŃSKI, JÓZEF

oo 1777-02-27 SULMIERZYCE URSZULA KLIMKIEWICZ


dzieci:MARIA


SOSIŃSKI, LAURENTY

oo 1775-01-15 CHRUSZCZYNY MARIANNA PIEKIEŁEK


dzieci:ANTONINA


Utworzono programem AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).