[…]

jesteśmy mimo wszystko
stróżami naszych braci

niewiedza o zaginionych
podważa realność świata
wtrąca w piekło pozorów
diabelską sieć dialektyki
głoszącej że nie ma różnicy
między substancją a widmem

musimy zatem wiedzieć
policzyć dokładnie
zawołać po imieniu
opatrzyć na drogę

Zbigniew Herbert „Pan Cogito o potrzebie ścisłości”

       

Projekt „Nasi krewni” ma na celu pomóc zachować w pamięci tych, którzy zakończyli już swoje doczesne życie na tyle dawno, że kolejne pokolenia niewiele o nich wiedzą. Projekt dotyczy przede wszystkim tych ludzi, którzy mieszkali i żyli na terenie południowej Wielkopolski, a w szczególności miasteczka Sulmierzyce i jego okolic. Wśród nich byli i tacy, którzy współtworzyli wolnościową historię Polski. Są to powstańcy, żołnierze, politycy i zwykli mieszkańcy, którzy swoją postawą zasłużyli sobie przynajmniej na to, aby pamięć o nich trwała w świadomości następnych pokoleń.

           Wstępnie przedmiotowy serwis podzielony został na takie kategorie jak: „Stary cmentarz„, tutaj zbierane są informacje dotyczące jednego z najstarszych polskich, katolickich cmentarzy, którego początki szacowane są na okres XII w., kiedy erygowano tu pierwszy kościół parafialny.¹ W zakładce tej można znaleźć spis wszystkich zidentyfikowanych do tej pory grobów. Ułatwieniem jest wyszukiwarka, umożliwiająca łatwe i szybkie znajdowanie osób po ich nazwisku lub imieniu, albo dacie urodzenia lub śmierci. W kolejnej opcji można zapoznać się ze szczegółami danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, nazwiska panieńskie, imiona rodziców, a nawet w niektórych przypadkach nazwiska panieńskiego matki pochowanego(ej). W dalszej opcji można obejrzeć fotografię grobu, jeśli została zamieszczona, oraz komentarz internautów lub administratora.

W obecnej wersji zaprezentowano dane ze 115 grobów, w których pochowano 181 osób.

Kolejna kategoria „Wątki historyczne” podzielona została według wydarzeń, jakie miały miejsce w historii Polski, a więc wojny światowe, powstanie wielkopolskie, zbrodnia katyńska. Zakres zamieszczanych tu informacji zawężony został do wskazania imiennego osób, które aktywnie uczestniczyły w tych wydarzeniach albo poniosły śmierć. Ostatnio udało ustalić się, że cztery osoby urodzone w Sulmierzycach były ofiarami zbrodni katyńskiej. Ten nieznany do tej pory fakt, ustalony poprzez analizę akt metrykalnych, a następnie przeze mnie upubliczniony jest aktualnie przedmiotem zainteresowania lokalnej społeczności, która rozważa możliwości uczczenia pamięci o swoich rodakach (więcej w zakładce „Wątki historyczne” /  „Katyń”).

W części dotyczącej powstania wielkopolskiego znajdują się trzy listy powstańców, którzy byli zaangażowani w wyzwalanie Sulmierzyc i okolic.

Autor projektu zwraca się z prośbą o przekazywanie wszystkich możliwych ustalonych danych. Ich publikacja umożliwi dokładniejsze poznanie czasów minionych. Upodmiotowienie wydarzeń historycznych, zamieszczenie nazwisk osób, którzy byli bohaterami „tamtych czasów”, często byli naszymi krewnymi lub przodkami, moim zdaniem, pozwala lepiej zrozumieć historię.

Dzięki przekazanym danym będzie możliwe wzbogacenie wiedzy o regionie i zachowanie pamięci o „naszych krewnych”.

¹ Dzieje Archidiecezji Poznańskiej tom 2. Kościół Katedralny w Poznaniu. Studium historyczne str. 492
  Ks. prof. dr Józef Nowacki 

Andrzej Matyba

Planowane jest dalsze rozwijanie projektu.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *