Szkic granic cmentarza przed 1887 r.
A- cmentarz przed rokiem 1887 r.
B- grunt dokupiony w 1887 r.