Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia,
by ktoś wieczności swej nie tracił.

[W. Szymborska]
Widok cmentarza od strony bramy 2019

          Stary cmentarz jest obecnie najstarszym zabytkiem zlokalizowanym w granicach miasta. Prawdopodobnie na tym cmentarzu pochowana jest większość pokoleń sulmierzyczan od XII do XIX w.1 Do chwili obecnej, głównie dzięki inicjatywie własnej niektórych mieszkańców, udało się zachować, w dość dobrym stanie, zaledwie kilkadziesiąt nagrobków. Ponadto na cmentarzu znajdują się mogiły, na których nie widnieje żaden napis identyfikujący zmarłych, ale grób jest odwiedzany, co widać choćby po składanych tam kwiatach i zapalanych zniczach. Niestety, na cmentarzu tym zdarzały się także akty wandalizmu. Po ostatnim takim zdarzeniu, mającym miejsce w 2010 r., [zobacz odnośnik] genealog – Robert Bergander – zamieścił na swoim blogu spis 60 ocalałych nagrobków. Opracowanie moje jest rozwinięciem powyższego spisu. Dodałem tu kolejne kilkadziesiąt grobów (54) i doprecyzowałem niektóre możliwe do ustalenia dane, takie jak: daty urodzenia, śmierci, powiązania rodzinne, imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki. W większości zamieściłem fotografie grobów. W obecnej, „startowej” wersji zaprezentowano dane ze 114 grobów, w których pochowano 171 osób. Autor opracowania zwraca się z prośbą o przekazywanie wszystkich możliwych ustalonych danych, w szczególności miejsc pochówku, na których nie ma danych identyfikacyjnych, ale znane są one z przekazu rodzinnego lub dokumentów, albo starych fotografii. Dzięki przekazanym danym będzie możliwe wykonanie dokładniejszej inwentaryzacji i ocalenie od zapomnienia wielu naszych przodków.

        Wiadomości tu zamieszczone, dotyczące starego cmentarza podzielono na kategorie:

  1. Wprowadzenie
  2. Historia cmentarza
  3. Przed powiększeniem cmentarza -tu zamieszczono mapki i szkice wraz z lokalizacją kościoła pw. Wszystkich Świętych.
  4. Po powiększeniu cmentarza -tu zamieszczono mapki, szkice i fotografie. 

Ponadto w zakładce „STARY CMENTARZ” – odnośnik– znajdują się nazwiska wszystkich do tej pory zidentyfikowanych osób pochowanych na tym cmentarzu wraz z fotografiami grobów. Możliwe jest tam wyszukiwanie osób po nazwisku lub imieniu, a także dacie urodzenia lub zgonu.

Fragment mapy Sulmierzyc sporządzonej z danych kartograficznych z 1805 r. Nr 1 oznaczono stary cmentarz wraz z widocznym w środku kościołem. Nr 2 oznaczono istniejący już wtedy na Błoniu cmentarz ewangelicki (pobliski cm. katolicki powstał w 1820). Nr 3 zaznaczono ratusz. W celu uproszczenia orientacji dopisano nazwy SULMIERZYCE, Błonie, Rynek i Przedmieście.

1 Dzieje Archidiecezji Poznańskiej tom 2. Kościół Katedralny w Poznaniu. Studium historyczne str. 492 Ks. prof. dr Józef Nowacki 
Rozmieszczenie cmentarzy sulmierzyckich na mapie z 1944 r. Nowy cmentarz, powstały w okresie międzywojennym poza obrysem mapy.