Listy powstańców wielkopolskich, którzy walczyli na “sulmierzyckim” odcinku granicy.

Na podstawie literatury opisującej działania powstańcze w rejonie Sulmierzyc i udział w nich przede wszystkim sulmierzyczan, można wyróżnić trzy powstańcze listy osób. Wszystkie zebrane dane osób zamieszczam poniżej.

Pierwsza, obejmująca tych którzy zostali odznaczeni Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym zawiera 94 nazwiska. http://powstancy-wielkopolscy.pl/

Druga – zweryfikowana przez wolontariuszy i konsultowana przez prof. Janusza Karwata – opublikowana na stronie http://powstancywielkopolscy.pl/pl/ – zawiera 170 osób.

Trzecia, sporządzona przez chor. Stanisława Kamińskiego, dowódcę Parafialnej Kompanii Sulmierzyckiej zawiera nazwiska powstańców z Sulmierzyc, Chwaliszewa, Chwaliszewka, Chruszczyn, Uciechowa, a także pojedyncze osoby z Raczyc i Bogdaju. Zamieszczenie tej listy nie byłoby możliwe bez opracowania autorstwa Pana Sylwestra Paprockiego, zamieszczonego w I tomie publikacji “Krotoszyn i okolice” Pracy zbiorowej pod redakcją Józefa Zdunka. /lista zawiera 604 nazwiska/. Lista ta nie została zweryfikowana, co nie umniejsza jej znaczenia historycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *