Dodałem zdjęcie grobu rodziny Trawińskich. Fotografia skopiowana ze zdjęcia będącego w posiadaniu rodziny i wykonana kilkadziesiąt lat temu. Dzisiaj niestety nie ma już w tym miejscu ani napisu, ani krzyża[zobacz odnośnik]. Zamieściłem też fotografię grobu Teodozji Trawińskiej (brak bardziej szczegółowych danych) [zobacz odnośnik]. Dopisałem dane do grobu Stefci Rękosiewicz [odnośnik]. Aktualnie ustalono już 129 grobów, w których pochowano 200 osób. Rok temu było to odpowiednio 114 grobów i 171 osób.

  1. Rozwinięto historię cmentarza i dodano szkic z obrysem rozebranego kościoła parafialnego, który stał na cmentarzu. [odnośnik].
  2. Opisano sposób powiększenia cmentarza w 1887 r. i wykonania ogrodzenia tego terenu w 1890 r. [odnośnik].
  3. Dopisano kolejną osobę pochowaną na tym cmentarzu, Antoninę Paulińską z d. Hypś. Tablica nagrobka została zniszczona przez nieustalonych sprawców aktu wandalizmu w 2010 r. [odnośnik]A tu fotografie rozmiaru zniszczeń [odnośnik] 
  4. Aktualnie w zakładce “STARY CMENTARZ → GROBY” [odnośnik] ustalono 193 zmarłe osoby. 
  5. Dopisano dwie osoby pochowane na cmentarzu: Pawła i Anastazję Gremblewskich. [odnośnik]    (Stan zapisów: 195 pochowanych osób w 126 grobach)